Zorgregieprogramma’s 

iPM Partners werkt in de zorgsector met speciale zorgregieprogramma’s om teams beter te laten presteren. We passen deze toe bij zorgorganisaties die streven naar een hechtere samenwerking binnen teams én die willen werken aan een betere relatie met klanten en/of hun verwanten. Met de inbreng van die laatste groep maken we het verschil

In samenspraak 

De grondgedachte van een zorgregieprogramma is dat managers, medewerkers, zorgklanten en/of hun verwanten, in samenspraak tot oplossingen komen. Zij inventariseren knelpunten en stellen vast welke problemen wanneer moeten worden opgelost. Met steeds drie doelen als inzet: een ‘goed leven’ voor cliënten, ‘mooi werk’ voor medewerkers en een organisatie die ‘financieel gezond’ is. 

Start met alle betrokkenen 

Een zorgregieprogramma start met een plenaire startbijeenkomst, waarbij alle bij een zorgteam betrokkenen aanwezig zijn. Tijdens dit samenzijn leggen we het hoe, wat en waarom uit. Ook doen we een eerste inventarisatie van welke thema’s in en rond het team spelen. Aan het einde van de dag vormen we een kerngroep van zo’n tussen de zes en acht betrokkenen, onder wie verwanten/cliënten, medewerkers, een manager en een procesbegeleider van iPM Partners. 

Groepsfoto

Tijdens vier wekelijkse bijeenkomsten gaat de kerngroep (in de diagnosefase) na wat de knelpunten zijn. De groepsleden kijken daarbij naar indicatoren zoals ziekteverzuim en teambezetting, maar ook naar gedrag: hoe reageren medewerkers/cliënten/verwanten op elkaar? Dit leidt uiteindelijk tot een teamfoto die een momentopname is van het reilen en zeilen van het team.

Volgorde aanpak issues vaststellen

Na de diagnosefase van ruim een maand volgt een tussenbijeenkomst, waarvoor opnieuw alle betrokken zijn uitgenodigd. Daar presenteert de kerngroep de teamfoto. Alle aanwezigen mogen vervolgens meestemmen over welke problemen voorrang krijgen. Ze stellen vast in welke volgorde de knelpunten worden opgelost.

Verbeteren

Verbeterteams met medewerkers en klanten/verwanten gaan tijdens de verbeterfase van plusminus tien weken aan de slag met de knelpunten. Een iPM-begeleider helpt ze bij het oplossen van het knelpunt. Dat kan bijvoorbeeld via een kaizen-aanpak (Lean).

Successen vieren

Een cyclus van een zorgregieprogramma eindigt met een evaluatiebijeenkomst. Doel is om de resultaten te presenteren en de successen te vieren. Ook is er aandacht voor de vraag hoe de verbeteringen vast te houden. Dit kan uitmonden in een locatieraad die het continu verbeteren ‘borgt’ in de organisatie. 

Ik deel graag onze ervaringen hierover met u

Michael Akudaman

Michael Akudaman - Zorgverbeteraar
Michael AkudamanZorgverbeteraar